Reserveringsvoorwaarden

Ecau Lodge SRL

Rue de Mons n°7, 7190 Ecaussinnes d’Enghien

Ondernemingsnummer : 0878083986

info@ecaulodge.be

 

Algemene verkoopvoorwaarden  - Ecau Lodge

1.    Prijs

De prijs van de verblijven is aangegeven in euro’s, inclusief BTW.

De belasting bedraagt 2 € per persoon en per nacht. 

Bij de reservering moet de volledige prijs van de reservering worden betaald. Elke reservatie die niet binnen 7 dagen is betaald, wordt automatisch geannuleerd, zonder voorafgaande kennisgeving, onverminderd het recht van Ecau Lodge.

Zijn inbegrepen in de prijs van uw verblijf:

·       Bedlinnen

·       Handdoeken

·       Water-, elektriciteit-, gas- en pelletverbruik (ecologisch verbruik)

2. Betaling en reservering

De volgende betaalmethodes worden geaccepteerd:

-      Online reservaties: Bancontact, Mastercard, Visa, Carte bleue

-      Betaling ter plaatse: QR-code, Payconiq of cash

3. Wijziging of annulering

In geval van wijziging of annulering wordt u verzocht een schriftelijke aanvraag in te dienen, bij voorkeur per e-mail. Uw boekingscode dient vermeld te worden in het onderwerp van uw e-mail.

·       Annulering door uzelf, vóór uw verblijf:

Voor iedere annulering zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn:

-      In geval van annulering meer dan 4 weken vóór de datum van aankomst, wordt het bedrag volledig terugbetaald, met uitzondering van 25 € administratiekosten.

-      In geval van annulering in de periode van 4 weken tot 2 weken vóór het verblijf, zullen 50% van de kosten in rekening gebracht worden.

-      In geval van annulering binnen de 14 dagen vóór aankomst, onderbreking of niet-voleindiging van het verblijf, zal de volledige prijs voor het geboekte verblijf verschuldigd zijn aan Ecau Lodge. 

·       Annulering van het verblijf door Ecau Lodge, voor uw aankomst:

De directie behoudt zich het recht voor om uw verblijf voor veiligheidsredenen te annuleren in geval van een pandemie of van een weerwaarschuwing, zoals noodweer, storm, onweer of blijvende vorst. In dergelijk geval zullen we uw verblijf uitstellen tot een latere datum (die voor u past), die valt binnen de daaropvolgende 12 maanden, of we zullen de bedragen volledig aan u terugbetalen.

4.  Terugtrekking

De wettelijke bepalingen betreffende het herroepingsrecht in geval van verkoop of afstand, zoals bepaald in het Wetboek van economisch recht, zijn niet van toepassing op toeristische diensten. Voor elke reservering van een verblijf bij Ecau Lodge beschikt de gast dus niet over een herroepingsrecht (art. VI.53, 12° Wetboek van economisch recht).

5. Uw verblijf

  • Check-in tussen 16u en 20u
  • Check-out tussen 8u en 10u30

 

We verzoeken u tijdens uw reservering het uur van uw aankomst te vermelden. Indien er een verandering is, dient u ons via telefoon of mail te informeren.

Als de check-out later dan 10u30 plaatsvindt, kunnen wij een toeslag in verhouding tot uw vertraging in rekening te brengen.

Het is strikt verboden op het domein te kamperen of er vuur aan te maken (behalve op de vuurplaats). We verzoeken u ook de wegen te respecteren. Auto’s zijn niet toegelaten op het terrein, u moet uw auto op de parkeerplaatsen bij de ingang parkeren.

We vragen u om tijdens uw verblijf alle veiligheidsinstructies zoals vermeldt in het welkomstboekje strikt op te volgen en om als goed vader gebruik van uw lodge te maken. Mocht dit niet worden gerespecteerd, dan behouden wij het recht om de waarborg in te houden.

Gasten kiezen voor een verblijf bij Ecau Lodge met het oog op gezelligheid en slowliving. Voor deze reden is geluidsoverlast na 22:00 niet acceptabel. In geval van klachten van andere gasten, zijn wij dan ook genoodzaakt om maatregelen te nemen.

6. Aantal gasten

Het aantal gasten mag in geen geval de in de reservering voorziene capaciteit overschrijden.

Indien dit niet het geval is, behoudt Ecau Lodge zich het recht om de reservering te annuleren (zonder terugbetaling), het verblijf te beëindigen (zonder terugbetaling) en/of de huurprijs te wijzigen.

7. Veiligheidsmaatregelen

U moet voorzichtig zijn, want de accommodatie staat op palen en er is een vijver in het park. Zwemmen is niet toegestaan.

Bij gebruik van de vuurplaats en/of barbecue moet een verantwoordelijke worden aangewezen die controle heeft over het vuur/de sintels. Deze persoon moet ook het vuur doven voor het slapen gaan of voor het verlaten van het terrein.

De toestemming om een vuur aan te steken hangt af van de weersomstandigheden (droogte, wind, ...). Wij behouden ons het recht voor om vuur te verbieden.

De ouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen. Wees bewust van mogelijke gevaren: er is een pelletkachel in de lodges en een vijver op het domein. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid.

Om de rust van de buren en/of andere bewoners van de lodges te respecteren, is het politiereglement van toepassing.

8. Dieren

Honden en huisdieren zijn in enkele van onze lodges en op het gehele park toegelaten. Per lodge is één enkele hond toegelaten. We rekenen hier een toeslag van  14€/nacht voor. Hij moet de vereiste inentingen hebben gekregen en als hij de lodge verlaat, dient hij aan de lijn gehouden te worden. Als uw huisdier overlast veroorzaakt, behouden wij ons het recht om u te vragen het naar een dierenopvang te brengen. Huisdieren zijn niet toegestaan in de stoelen en bedden. Als uw huisdier op het landgoed zijn behoefte doet, moet u het zelf oprapen.

9. Waardevolle voorwerpen

We raden aan geen waardevolle voorwerpen in de lodges achter te laten. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen die daar gepleegd worden.

10. Klachten

Klachten tijdens het verblijf moeten zo snel mogelijk aan de receptie worden gemeld, zodat een oplossing kan worden gevonden. Indien een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost of indien de gast niet ter plaatse een klacht kan indienen, dient hij/zij uiterlijk 7 dagen na afloop van het verblijf zijn/haar klacht per e-mail aan info@ecaulodge.be.

11. Consumptie van alcohol en roken

Het is strikt verboden zich in staat van dronkenschap te bevinden in de verblijven of op de gemeenschappelijke plaatsen.

Roken in de lodges is verboden. Al onze lodges zijn voorzien van een terras waar u kan roken, op voorwaarde dat u geen peuken in de natuur achterlaat. Het is verboden te roken wanneer een code rood of oranje door de brandweer is uitgegeven.

12. Geschillen

Voor geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Bergen bevoegd.

13. Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

-      Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een lodge.

-      Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein.

-      De huurder en degene die vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Ecau Lodge en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en / of zaak die zij onder zich hebben.

-      Bij niet juist gebruik of niet juist achterlaten van de lodge kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden aangerekend.

14. Borg

Ecau Lodge behoudt zich het recht een bedrag van 150 € als borg te vragen in cash of via Payconiq (QR-code). Als er geen schade of diefstal kan worden vastgesteld, wordt uw borg terugbetaald. Eventueel meegenomen handdoeken worden in rekening gebracht aan 15 € / stuk.